گوشی موبایل
تور کیش
اخبار پزشکی سلامت
کافه بازار
تخمين تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي،تحليل اطلاعات آناليز مغزه و كاربرد منطق فازي در آن 

فايل و مقالات دانشجويي